Till innehållet

Kortfattad statistik – specialstudier om YH

Statistik i blickfånget är en serie som består av mindre rapporter där vi belyser aktuella områden med kortfattad statistik.