Till innehållet

Statistik: Uppdragsutbildningar

Uppdragsutbildningar är en form av utbildning som både offentliga arbetsgivare och privata företag kan köpa. Den vanligaste anledningen till att köpa uppdragsutbildning är att höja kompetensen hos den befintliga personalen. Uppdragsutbildningar kan omfatta en eller flera kurser eller en hel utbildning.