Till innehållet
Yrkeshögskolan

Uppdrag om ny utbildningsform

Publicerad 11 december 2023

Myndigheten har nu fått i uppdrag att förbereda införandet av en ny form av yrkesutbildning på gymnasial nivå för vuxna.