Till innehållet
Yrkeshögskolan

YH-flex förkortar studietiden och ökar flexibiliteten

Publicerad 7 juni 2021

YH-flex är en försöksverksamhet som erbjuder studerande möjligheten att tillgodoräkna sig kompetens och korta ner studietiden rejält. Enligt affärsområdeschefen Monica Gallon på KUI är det nya konceptet efterlängtat både bland studerande och arbetsgivare.