Till innehållet

Valideringsdelegation.se är stängd

Valideringsdelegation.se är stängd. Omdirigering sker hit till Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) som numera har uppdraget att följa och stödja utvecklingsarbetet kring validering nationellt och regionalt.