Till innehållet
Yrkeshögskolan

EU-finansiering ställer nya krav på YH-anordnarna

Publicerad 19 april 2022

Till följd av att yrkeshögskolan under perioden 2020–2023 delfinansieras av EU kommer nu nya krav på uppföljning och utvärdering. Dessutom ska anordnare inom yrkeshögskolan synliggöra att utbildningarna delfinansieras av EU.