Till innehållet
Yrkeshögskolan, Validering, Ansökan

GD har ordet - Extra och snabba ansökningsomgångar inom YH - troligen i maj

Publicerad 22 april 2020

Regeringen föreslog i sin vårändringsproposition tillfällig satsning på yrkeshögskolan. Hur detta ska genomföras planeras nu för fullt inom MYH. Vi återkommer med detaljerad information så snart det går. Det vi kan säga redan idag är att tiden från nu till förväntad utbildningsstart är mycket kort.