Till innehållet

Nu finns kanaler för visselblåsning på myh.se

Publicerad 15 juli 2022

Sedan den 17 december 2021 har Sverige en ny visselblåsarlag som ger utökat skydd för dig som rapporterar om missförhållanden. Här på myh.se hittar du våra särskilda kanaler för visselblåsning.