Till innehållet
Validering, SeQF

Så har projekt BOSS ökat förutsättningarna för branschvalidering

Publicerad 5 oktober 2023

När Myndigheten för yrkeshögskolan nu avslutat projekt BOSS för branschvalidering går det att validera minst 80 fler yrkesroller hos svenska branscher än före projektet. BOSS har bidragit till detta, likväl till att fler branscher har valideringsmodeller samt till utveckling och större kvalitetssäkring i hela systemet för branschvalidering.