Till innehållet
Yrkeshögskolan

Samarbete över gränserna för kompetensförsörjningen i norra Norrlands inland

Publicerad 2 maj 2024

Låg utbildningsnivå, men samtidigt lätt att hitta jobb. Glest befolkat och därmed inte så intressant för utbildningsanordnare. Vad gör man då för att förbättra kompetensförsörjningen? Kommunalförbundet Akademi Norr gick ihop med andra och inventerade arbetsgivarnas behov över läns- och branschgränserna. Resultatet blev flera nya YH-utbildningar i norra Sverige.

Bilden visar en del av Campus Skellefteå, intill byggs det nytt i den kraftigt expanderande staden.

Foto: Maja Geffen/MYH