Till innehållet
Yrkeshögskolan, Konst- och kulturutbildningar

Schablonhöjning gällande statsbidrag

Uppdaterad 5 mars 2024 Publicerad 13 februari 2024

En höjning av schablonen om två procent på det statsbidrag som betalas ut till utbildningsanordnare kommer att genomföras under 2024.