Till innehållet

Statsbidrag och schablonnivåer

Det är möjligt att ansöka om statligt stöd för att bedriva nationell yrkesutbildning.