Till innehållet

Ansök om stöd i form av endast tillsyn

Om du bedriver eller avser att starta en fristående eftergymnasial utbildning är det möjligt att ansöka om att den ska ställas under statlig tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan.