Till innehållet

Juridiska och ekonomiska krav på utbildningsanordnare

Utbildningar som anordnas av enskilda fysiska eller juridiska personer kan ansöka om stöd i form av endast tillsyn enligt regelverket för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar.