Till innehållet

Kort om förutsättningar och krav

I samband med ansökan om att ställa en utbildning under statlig tillsyn ställs vissa krav som du kan ta del av här.