Till innehållet

Stöd till särskilda målgrupper

Särskilt pedagogiskt stöd kan sökas på vissa konst- och kulturutbildningar i form av utökat ekonomiskt stöd till utbildningsanordnare.