Till innehållet

Sök kvalitetsgranskningsbeslut

Myndigheten för yrkeshögskolan genomför kvalitetsgranskningar i syfte att påverka och utveckla kvaliteten i enskilda utbildningar utifrån de mål som uttrycks i regelverket.