Till innehållet
Yrkeshögskolan, Konst- och kulturutbildningar, Kvalitetsgranskning

Granskningarna stärker arbetet med utbildningarnas kvalitet: ”En tydlig trend”

Publicerad 6 april 2023

En tydlig koppling till arbetslivet och ett systematiskt kvalitetsarbete med starkt studerandeinflytande stärker utbildningarnas kvalitet. Det menar Karolina Pihl och Maria Hedlund som står för myndighetens senaste kvalitetsgranskningsrapport.