Till innehållet

Temadag för konst- och kulturanordnare: Tillsammans mot nya mål

Myndigheten för yrkeshögskolan bjöd den 17 mars in till en temadag i Västerås om kvalitet och utveckling där runt 35 anordnare av konst- och kulturutbildningar samlades. Dagen bjöd på utblickar kring betydelsen av utbildningar inom estetiska ämnen, både för individ och samhälle, men också en sammanfattning av myndighetens senaste tillsyns- och kvalitetsgranskningsresultat.