Till innehållet
SeQF

Nya ändringar i SeQF-förordningen – ”viktigt steg för den fortsatta användningen av referensramen”

Publicerad 14 december 2022

Den 1 januari 2023 träder nya regler i kraft gällande SeQF, Sveriges referensram för kvalifikationer för livslångt lärande. Regeringen har beslutat om vissa förändringar i förordningen.

Läs mer om ansökan om nivåplacering