Till innehållet

Lärande i arbete (LIA)

Inom nationell yrkesutbildning varvas teori med praktiska moment på de flesta utbildningarna. Detta kallas Lärande i arbete ( LIA) och kursen genomförs ute på en arbetsplats.