Till innehållet

Studiemedel och studieavgifter

Alla utbildningar inom nationell yrkesutbildning berättigar till studiemedel från CSN och är avgiftsfria.