Till innehållet

Statistik: Ansökningar om stöd

Myndigheten genomför ansökningsomgångar där det är möjligt för utbildningsanordnare att ansöka om stöd för konst- och kulturutbildningar. Anordnare kan också ansöka om att få förnyat stöd för en konst- och kulturutbildning genom att ansöka om att få starta nya omgångar för utbildningen.