Till innehållet

Statistik: Utbetalt statsbidrag

Myndigheten för yrkeshögskolan beslutar om stöd för konst- och kulturutbildningar i form av statsbidrag och/eller studiestödsberättigande för de studerande. Nedan finns statistik om utbetalt statsbidrag per år och det antal årsplatser som legat till grund för det statsbidrag som betalats ut (utbetalda årsplatser).