Till innehållet

Statistik: Övriga tolkutbildningar

Utöver utbildningar till kontakttolk finns det även utbildningar inom teckenspråks- och dövblindtolkning, tolkutbildning för döva, teckenspråkslärare samt skrivtolk inom folkbildningen. Dessa utbildningar har slagits samman och benämns övriga tolkutbildningar.