Till innehållet

Statistik: Kontakttolkutbildning

Här finns statistik om deltagare som påbörjat utbildning och deltagare som slutfört den. Här finns också statistik över utbildningar, utbildningsanordnare och utbildningsplatser.