Till innehållet

Statistik: Deltagare som slutfört utbildning

Myndigheten för yrkeshögskolan tar fram uppgifter om deltagare på kontakttolkutbildning som slutfört sin utbildning med godkänt resultat.