Till innehållet

Statistik: Utbildningar

Här finns uppgifter om hur många kontakttolkutbildningar som har startat eller pågått under ett visst år. En utbildning kan ha flera utbildningsomgångar med olika starttidpunkter.