Till innehållet

Statistik: Utbetalt statsbidrag

Myndigheten för yrkeshögskolan beslutar om statsbidrag för utbildningar till övrig tolkutbildning.