Till innehållet

Statistik: Studerande

Statistikmyndigheten SCB är ansvarig för officiell statistik om studerande på utbildningar med endast tillsyn.