Till innehållet

Statistik: Studerande som slutfört utbildning

Statistikmyndigheten SCB är ansvarig för officiell statistik om studerande på utbildningar med endast tillsyn.