Till innehållet

Statistik: Studerande som slutfört utbildning

Statistiska centralbyrån (SCB) är ansvarig för officiell statistik om studerande på utbildningar med endast tillsyn.