Till innehållet

Statistik: Utbildningar och platser

Här finns information om utbildningar med endast tillsyn som har startat, pågår eller planeras att starta. En utbildning har oftast flera utbildningsomgångar med olika starttidpunkter. Här finns också information om hur många årsplatser som har beviljats för utbildningarna.