Till innehållet

Examen

Det finns två examensnivåer inom yrkeshögskolan, yrkeshögskoleexamen och kvalificerad yrkeshögskoleexamen. De motsvarar nivå 5 respektive 6 i Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF).