Till innehållet
Yrkeshögskolan, Validering, SeQF

Allt fler kvalifikationer får beslut om nivå enligt SeQF

Publicerad 14 februari 2024

Under året som gick fattade Myndigheten för yrkeshögskolan beslut om nivån för 33 kvalifikationer utanför det formella utbildningssystemet. Det innebär en stadig ökning sedan starten.

Martin Ståhlgren och Magnus Sjöström

Foto: MYH/Maja Geffen

Läs om skillnaden mellan YH-utbildning och icke-formella kvalifikationer:

Sök bland kvalifikationer som har beslut om nivå enligt SeQF, både formella och icke-formella kvalifikationer:

Ansökningshandlingar för icke-formella kvalifikationer:

Läs statsbidraget MYH hanterar för att utveckla kvalifikationer i arbetslivet: