Till innehållet

Statistik: Deltagare

Myndigheten för yrkeshögskolan tar fram uppgifter om antalet deltagare på skrivtolkutbildningarna fördelat efter kön.