Till innehållet

Bestämmelser som trädde i kraft 2016

Regeringen fattade beslut om ändringar i förordningen om yrkeshögskolan och i förordningen med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan.

Sammanfattning av ändringarna