Till innehållet

Bestämmelser som trädde i kraft 2017

Regeringen fattade 2017 beslut om ändringar i förordningen om yrkeshögskolan, om utbildning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning samt utfärdade en helt ny förordning som benämns förordningen om behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan.