Till innehållet

Resultat ansökningsomgång 2016 för kurser i kontakttolkning

Varje år ansöker folkhögskolor och studieförbund om medel från Myndigheten för yrkeshögskolan för att starta kurser för kontakttolkar. I årets ansökningsomgång har 55 kurser beviljats statsbidrag för kommande år.