Till innehållet

Resultat ansökningsomgång 2021 för kurser i kontakttolkning

I 2021 års ansökningsomgång har 133 kurser beviljats statsbidrag för start under 2022.