Till innehållet

Resultat ansökningsomgång 2022 för kurser i kontakttolkning

I 2022 års ansökningsomgång har 111 kurser beviljats statsbidrag för start under 2023.