Till innehållet

Statistik: Platser och ansökningar

Här finns information utbildningsplatser med statsbidrag och ansökningar från sökande på teckenspråks- och dövblindtolkutbildning.