Till innehållet

Kammarkollegiets register för kontakttolkar

Möjlighet finns för yrkesverksamma kontakttolkar att registrera sig i Kammarkollegiets tolkregister.