Till innehållet

Kvalitetsgranskning

Myndigheten för yrkeshögskolan har i uppdrag att granska kvaliteten i tolkutbildningar inom folkbildningen. Syftet med kvalitetsgranskningarna är att påverka och utveckla kvaliteten i enskilda utbildningar utifrån de mål som uttrycks i regelverket.