Till innehållet

Validering av kontakttolkar

Yrkesverksamma kontakttolkar som inte har någon utbildning som tolk, kan skaffa sig utbildningsbevis på sina kunskaper genom att ansöka om validering.