Till innehållet

Marknadsföring av tolkutbildningar

Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar för kontakttolk-, teckenspråks- och dövblindtolkutbildningarna samt skrivtolkutbildningarna. Webbplatsen Blitolk.nu används som stöd för tolkutbildningarna när det gäller marknadsföring och rekrytering.