Till innehållet

Åsa Kildén, enhetschef

I maj 2023 började Åsa Kildén sitt nya jobb som enhetschef på enheten för kvalitetsgranskning och utbildningsfrågor på Myndigheten för yrkeshögskolan.