Till innehållet

Joel Junros, omvärldsanalytiker

Joel Junros arbetar som omvärldsanalytiker på halvtid Enheten för analys och ansökan och halvtid med statistikfrågor på Enheten för planering och uppföljning.