Till innehållet

Resultat ansökningsomgång 2019 för grundutbildning kontakttolk

Den 14 mars–11 april 2019 kunde folkhögskolor och studieförbund ansöka om statsbidrag för den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk inom folkbildningen, med utbildningsstart 2020.