Till innehållet

Resultat ansökningsomgång 2020 för grundutbildning kontakttolk

Den 3 mars till den 1 april 2020 kunde folkhögskolor och studieförbund ansöka om statsbidrag för den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk inom folkbildningen.