Till innehållet

Resultat ansökningsomgång 2021 för grundutbildning kontakttolk

Den 25 februari till den 25 mars 2021 kunde folkhögskolor och studieförbund ansöka om statsbidrag för den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk inom folkbildningen.